Zeynep Direk İle Felsefe Vakti

Prof. Zeynep Direk İle Çağdaş Felsefeye Giriş

zeynep-direk-smalBu oynatma listesi Prof. Zeynep Direk’in ITU Radyo’da gerçekleştirdiği, “Felsefe Vakti” isimli radyo programının kayıtlarından derlenmiştir. Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden mezun olan Zeynep Direk doktorasına 1992 yılında University of Western Ontario, Kanada’da başladı. 1995-1996 yıllarını Paris’te Derrida’nın derslerini takip ederek geçirdi. Doktora derecesini 1998 yılında University of Memphis’ten aldı. Yurt içinde ve yurt dışında yaptığı editörlük çalışmalarının (Dünyanın Teni, Sonsuza Tanıklık, Irk Kavramını Kim İcat Etti vd.) yanı sıra, özellikle Defter ve Felsefelogos dergilerinde yayımladığı, Derrida, Levinas, Heidegger, Merleau-Ponty ve Sartre üstüne makaleleriyle tanındı. Başkalık Deneyimi adlı bir kitabı vardır. 1998-2014 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi’nde görev yapmıştır. 2014 yılından itibaren Koç Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesidir.

1) Fenomenoloji: Çağdaş Felsefeye Giriş

Prof. Zeynep Direk bu ilk bölümde çağdaş felsefe de fenomenoloji konusunu çağdaş felsefenin ilk filozoflarından Husserl bağlamında ele alıyor.

2) Martin Heidegger

Zeynep Direk Husserl’in öğrencisi ve 20. yüzyıl felsefesini derinden etkilemiş Heidegger’i ve felsefesini anlatıyor.

3) Jacques Derrida

Bu bölümde Prof. Zeynep Direk Fransız filozof Derrida’nın felsefeye yaklaşımını anlatıyor.

4) Gilles Deleuze

Bu bölümde günümüzde de felsefede güncelliği koruyan Gilles Deleuze ve felsefesi anlatılıyor. Fransız modern felsefe geleneğine karşı çıkmış ve farklı arayışlara girmiş olan Deleuze özne temelli anlayışıntan uzaklaşmaya çalışmış.

5) Simone de Beauvoir ve Feminizm

Bu bölümde Prof. Direk Simone de Beauvoir ve Feminizmi anlatıyor.

6) Luce Irigaray ve Feminizm

Bu bölümde Zeynep Direk felsefeci ve araştırmacı Luce Irigaray’ın feminizm konusuna kazandırdıklarını ve yaklaşımlarını anlatıyor.

7) Jean-Paul Sartre

Bu bölümde varoluşcu felsefenin en önde gelen ismi Jean-Paul Sartre ele alınıyor. Zeynep Direk Sartre’nin yaşamını ve felsefesini anlatıyor.

8) Emmanuel Levinas

Prof. Zeynep Direk bu bölümünde Emmanuel Levinas’ın felsefesi ve hayatı ele alınıyor.

9) Jacques Lacan

Bu bölümünde Fransız felsefeci ve psikiyatr Jacques Lacan’ın felsefesi ve hayatı ele alınıyor.

10) Maurice Merleau-Ponty

Prof. Direk bu bölümünde, günümüze hala etkisi süren ve tam olarak anlaşılamamış Fransız filozof Merleau-Ponty’i anlatıyor.

%d blogcu bunu beğendi: