Uygulayanın Ön Sözü

Bu bölüm içinde izleyeceğiniz MIT24:00 nolu ‘’Felsefenin Problemleri,’’ dersi MIT’nin 2005 yılı Güz Dönemi’nde sunulmuş olduğu şekli üzerinden dilimize çevrilmiştir.

Amacı, MIT’de bu kura katılmış olanlara, yüksek öğrenim düzeyinde Felsefe nin ana başlıkları altında yer alan önemli düşünce disiplin alanlarından MIT tarafından seçilmiş alt-başlık oluşturan konularda, kayda değer bir Akademik Program çerçevesinde:

 1. Öğrenciyi, Felsefenin kafa yorduğu konular hakkında,bunların içeriğinin temel unsurlarına inmek suretiyle, bilgilendirmek;
 2. Öğrencinin tenkit edici,soruşturucu tarafı ile; kendi görüşünü oluşturma ve savunma yeteneklerini, geliştirmektir.

Bu konu ile MIT çatısı altında ilk defa karşı karşıya gelen Üniversite öğrencisi için kayda değer bir Akademik Program seviyesinde uygulanan öğretim ve öğrenimin MIT bakımından ‘’Tanımı’’ ise, sadece bir ‘’Kurs’’tan ibarettir. Gerçekten de, anılan program, Eylül-Aralık başlangıç,bitim ayları dahil, yalnız (4) aylık bir program olup, takip edene, MIT’ye ne tam dönemli lisans ne de under-graduate veya graduate ötesi bir derece çalışmasına kabul için bir dayanak yada bir basamak hakkı tanımamaktadır.

Bu niteliğine karşın, aynı program, aslında,bunu MIT çatısı altında takip eden öğrenci ile, bilgisayarının başında, OCW/ Açık Ders Malzemesi olanağından dün yanın herhangi bir ülkesi veya en ücra köşesinde,aynı konuyu, herhangi yaş ve öğrenim seviyesine rağmen ilgi duyarak izleyen bakımından ise, gerek Felsefe konusuna ısınmak, gerek bu bilim ve düşünce dalının enginliklerine açılmada, her şeyden önce sağlam bilgi ve temeller edinme ile başlamak açısından, değer biçilmez bir olanak yaratmaktadır.

Felsefenin Problemleri, dört aylık akademik programı, öğrenim dili Türkçe olan Üniversitelerimiz ve bunun değerli akademik niteliklere sahip Öğretim Üyeleri için, içerik ve uygulama bakımından,  MIT seviyesinde bir örnek ve bir değerlendirme kaynağı olarak da, üniversite/lisans öğrenimi düzeyinde değerli bir başlangıç için, deneyime hazır bir olanak sağlamaktadır.

Program, yapısı, içeriği ve sırası gibi açılardan şu şekilde düzenlenmiştir: 37 pdf’ten oluşan kurs programı, kabaca, program uygulamasına yönelik,temel ve ön bilgiler ile başlamaktadır. Bu bilgiler:

 • Programın amacı, Ana sayfayı oluşturan Kapak içindedir. (01)
 • İzlence:Programın oluştuğu: İnanmak İçin Neden; Rasyonalite ve İnanç; Akıl ve Beden; Determinizm ve Sorumluluk; Ahlak ve Doğru Davranış; gibi Felsefenin Beş ana konusu ve bu konular içine giren (27) Ders baş lıklarını göstermektedir.(02)
 • Okuma parçaları ( ilgili konudaki düşünürün temel görüşlerini içeren orijinal kaynak ve atıf ile alıntıda kullanılabilecek metinlerdir.(03)
 • Takvim : uygulama ve ödev tarihlerini belirtmekte olup,kesindir.Değişik lik, mutlaka ön-onay gerektirmektedir; (04)
 • İlgili kaynaklar: kaynak alınan genel web sitelerini vermektedir.(05)
 • Akademik program Öğretim üyesi Prof.Haslanger tarafından verilmiş haftada 2 saat ders, ve (8)pdf’lik yazılı ödevleri içermektedir.(06)
 • Yazılı Ödev Rehberinin en başında ‘’bilgi-hırsızlığı’’ konusunda en şid detli ifadede gösterilen titizlik ve böyle bir denemeye karşı gösterilecek tepki, ‘’düşünce ve yazılı ifadeyi içeren telif hakları’’ na saygı eğitiminde herşeyden önce verilen birinci-yer nedeniyle,takdire şayandır.(06pdf 1)
 • Kurs Programı, 3 saat sürecek bir Sınav ile son bulmaktadır.Bununla ilgi li bilgiler,sınav soruları ve 2003 yılı örnekleri (3)pdf ‘te kayıtlıdır.(07,a/b)
 • Kurs Programı, (27) dersten ibarettir. Sadece pdf olarak ingilizce metin leri verilmiş derslerin çevirisi yapılmış ve dersin ‘’(02)İzlence’’deki numa rası korunmuştur. Örneğin, Başlangıç dersi pdf’i olmadığı için, ilk dersin numarası (2) dir. İkinci dersten 27.derse kadar olan listede, böylece(1), (12) ile, (23-26) arası, boştur.

Uygulayan: Erten KAYALIBAY , Nisan 2011

 

Ders Sayfasına Geri Dön

cizgi-1

by-nc-sa-
Bu sayfadaki içerikler “TÜBA Açık Ders Malzemeleri” sisteminden alınmıştır. Bu sayfada yer alan tüm açık ders malzemeleri “Creative Commons” lisansı kapsamında, ticari olmamak koşuluyla kullanıma açıktır. Ayrıntılı kullanım bilgileri için tıklayınız.

%d blogcu bunu beğendi: