Felsefenin Problemleri

Öğretim Üyesi: Prof. Sally Haslanger
Çevirmen: Erten Kayalıbay
MIT Ders Kodu: 24.00
Düzey: Yüksek Öğrenim

Bu kursun iki amacı bulunmaktadır : Birincisi, Filozofların ne hakkında ve niçin düşündükleri. Bu kısım, zaman içinde değişmeden devam eden, örneğin : Tanrı’nın mevcudiyeti, akıl ve inanç, kişisel kimlik ve ölümsüzlük, hür-serbest irade, moral/ahlaki sorumluluk, ve moral davranış standartları gibi konuların üzerindeki düşüncelerin ele alınması şeklinde yürütülecektir. Felsefe tarihinin önemli geçmiş ve günümüz düşünürlerinin görüşlerini içeren okuma parçalarından, bu kısımda yararlanılacaktır. Kursun İkinci hedefi, düşünme yetenekleriniz ile, çok daha genel olarak, tenkit edici ve görüşünüzü oluşturma ve savunma yeteneklerinizi geliştirmektir.

Prof. Sally Haslanger

Uygulayanın Ön Sözü

cizgi-1

DERS NOTLARI:

DERS NO DERS NOTU
1 Giriş
İnanmak için Neden: Tanrı var mı/mevcut mu?
2 Tanrı’nın mevcudiyeti: Ontolojik Görüş (PDF)
3 Kötü(lük) Problemi I (PDF)
4 Kötü(lük) Problemi II (PDF)
5 Pascal’ın (Bahsi) İddiası (PDF)
Düşünce/Rasyonalite ve İnanç
6 İnancın Etik yönü: Kanıtçılık/Evidensiyalizm v. Pragmatizm (PDF)
7 Stereotipler ve İnançlar (PDF)
8 Irkçılık ve İnanç (PDF)
9 Bilimsel Düşünce veya Bilimsel İnanç mı? (PDF)
10 İlim ve İnanç hakkında Biraz daha (PDF)
Akıl ve Beden
11 Akıl-Beden İkiliği/Problemi (PDF 1 ) (PDF 2)
12 Bilinçlilik ve Yaşanan Deneyim
13 Maddeci Seçenekler
14 Robotlar ve (İşe) Yararlılık (PDF)
Hür İrade, Determinizm ve Sorumluluk
15 Katı Determinizm (PDF)
16 Bağdaşabilirlik I (PDF)
17 Bağdaşma II (PDF)
18 Libertarianizm (PDF)
Moralite ve Doğru Davranış
19 Kültürler Arası Moral Fark (PDF)
20 Yararlılık (PDF)
21 Etik Egoizm (PDF)
22 Açlık (PDF)
23 Kant’ianizm
24 Açlık, Fazilet ve Görev
25 Moral Şans
26 Adil Savaş Teorisi
27 Son Ders

OKUMALAR VE ÖDEVLER

cizgi-1

Prof. Sally Haslanger Kimdir:

sally-02

Sally Haslanger, Massachusetts Institute of Technology (MIT) Dilbilim ve Felsefe Bölümü’nde profesördür. Kariyerinin ilk başlarında, analitik metafizik ve epistemoloji ile eski felsefeye (özellikle Aristo) ilgi duyan Haslanger, zamanla, toplumsal ve siyasal felsefe, feminist kuram ve eleştirel ırk teorisi konularına yöneldi. Değişim, pragmatik paradoks ve Aristoteles’in hylomorphic özdeşim teorisi yoluyla kalıcılık sorunu üzerine kitapları yayınlandı. Feminist kuramda objektiflik ve nesneleştirme, ve ayrıca cinsiyet kuramı üzerine makaleleri bulunuyor.

cizgi-1

by-nc-sa-
Bu sayfadaki içerikler “TÜBA Açık Ders Malzemeleri” sisteminden alınmıştır. Bu sayfada yer alan tüm açık ders malzemeleri “Creative Commons” lisansı kapsamında, ticari olmamak koşuluyla kullanıma açıktır. Ayrıntılı kullanım bilgileri için tıklayınız.

%d blogcu bunu beğendi: