Batı Felsefesi Klasikleri

Öğretim Üyesi: Prof. Rae Langton
Çevirmen: Doç. Dr. Samet Bağçe
MIT Ders Kodu: 24.01
Düzey: Lisans

Bu ders Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, gibi birtakım önemli isimlerin çalışılmasıyla sizin Batı felsefe geleneğine aşina olmanızı sağlayacaktır. Felsefenin başından beri önemli olan sorularını göreceksiniz: aklın veya ruhun tabiatı, Tanrının varlığı, bilginin temelleri, etik ve iyi hayat gibi konulara dair olan sorular. Sözü edilen filozofların argümanlarını değerlendirirken felsefi ve analitik becerilerinizi geliştireceksiniz. Ayrıca, zaman içinde entelektüel alandaki değişimleri ve bilimsel, dini ve siyasi meselelerin felsefi fikirlerin gelişimi üzerine olan etkisini gözlemleme imkânınız olacak. 1-8. ve 16-25. Dersler için ders notları mevcuttur. Descartes’ın Meditasyonlar’ı üzerine olan kısım yani 9.-15. Dersler, için benim ayrıca hazırlamış olduğum Descartes’ın Meditasyonlar’ına bir Çalışma Rehberi’ni, Çalışma Malzemeleri kısmında bulabilirsiniz.

Prof. Rae Langton

cizgi-1

DERS NOTLARI:

DERS NO DERS NOTU
Platon
1 Sokrates’in Savunması (PDF)
2-4 Phaidon (PDF1) (PDF2) (PDF3)
Aristoteles
5-6 Ruh Üzerine (PDF1) (PDF2)
7-8 Nikomakhos’a Etik (PDF1) (PDF2)
Descartes
9 Birinci Meditasyon (PDF)
10 İkinci Meditasyon (PDF)
11 Üçüncü Meditasyon (PDF)
12 Dördüncü Meditasyon (PDF)
13 Beşinci Meditasyon (PDF)
14 Altıncı Meditasyon (PDF)
Hume
15-17 İnsan Anlağı Üzerine Bir Soruşturma (PDF1) (PDF2) (PDF3)
Kant
18-20 Ahlak Metafiziğinin Temellendirilmesi (PDF1) (PDF2) (PDF3)
Russell
21-22 Felsefenin Problemleri (PDF1) (PDF2)
Sartre
23-24 Varoluşçuluk bir Hümanizmdir (PDF1) (PDF2)

DERS İZLENCESİ

OKUMALAR VE ÖDEVLER


ÇALIŞMA MATERYALLERİ VE EK KAYNAKLAR:

Profesör Langton, kendisinin yazdığı bir çalışma rehberini öğrencilere sağlamıştır. Rehber, Descartes’ın Mediitasyonlar’ındaki önemli fikirleri mantıksal bir düzende aydınlatarak, kitabı öğrencilere daha açık kıllmağı amaçlamıştır.

Descartes’ın Meditasyonlar’ına bir Çalışma Rehberi (PDF)

cizgi-1

Prof. Rae Langton Kimdir:

Langton-01

1961 doğumlu olan Rae Helen Langton, Cambridge Üniversitesin Felsefe Fakültesinde profesör olarak görev yapmaktadır. Daha önce Massachusetts Institute of Technology, University of Edinburgh ve Monash Üniversitesi’nde ders vermiştir. Immanuel Kant, ahlak felsefesi, siyasi felsefe, metafizik ve feminist felsefe üzerine bir çok makalesi bulunmaktadır. Ayrıca, pornografi ve nesneleştirme konusundaki çalışmaları ile tanınıyor (Wikipedia). Daha detaylı bilgi.

Makaleleri (İngilizce)

cizgi-1

by-nc-sa-
Bu sayfadaki içerikler “TÜBA Açık Ders Malzemeleri” sisteminden alınmıştır. Bu sayfada yer alan tüm açık ders malzemeleri “Creative Commons” lisansı kapsamında, ticari olmamak koşuluyla kullanıma açıktır. Ayrıntılı kullanım bilgileri için tıklayınız.

%d blogcu bunu beğendi: