Sosyal Bilimler Dersleri

Bu bölümden sosyal bilimler alanındaki açık ders malzemelerine ulaşabilirsiniz. Lütfen aşağıdan ulaşmak istediğiniz dersi seçiniz.

(Bu sayfaya derslerin eklenmesi halen devam etmektedir.)

cizgi-1

FELSEFE:

.

Batı Felsefesi Klasikleri

Prof. Rae Langton tarafından verilen bu ders Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, gibi birtakım önemli isimlerin çalışılmasıyla sizin Batı felsefe geleneğine aşina olmanızı sağlayacaktır.

Felsefenin Problemleri

Prof. Sally Haslanger tarafından hazırlanan bu programın iki amacı bulunmaktadır : Birincisi, Filozofların ne hakkında ve niçin düşündüklerini kavramak için zaman içinde değişmeden devam eden, felsefenin kadim konularının üzerindeki düşüncelerin ele alınmasıdır. Dersin İkinci hedefi, düşünme yetenekleriniz ile, çok daha genel olarak, tenkit edici ve görüşünüzü oluşturma ve savunma yeteneklerinizi geliştirmektir.

Siyaset Felsefesine Giriş

Prof. Steven B. Smith tarafından hazırlanan bu derstin Batı siyasal geleneğinin bazı temel metinleri ve düşünürlerinin incelenmesi yoluyla siyaset felsefesine bir giriş olması amaçlanmıştır.


PSİKOLOJİ:

.

Psikolojiye Giriş

Rüyalarınız ne anlama geliyor? Erkeklerle kadınlar cinsel istek ve arzularının doğası ve yoğunluğu bakımından birbirinden farklı mıdır? Maymunlar işaret dilini öğrenebilirler mi? Neden kendimizden gıdıklanmıyoruz? Bu ders, zihin ve davranışın bilimsel olarak çalışılmasına yönelik olarak sağlayacağı kapsamlı bir bakış ile bunlar gibi birçok soruya yanıt sağlamaya çalışmaktadır. Ders Prof. Paul Bloom tarafından verilmekte.


TARİH:

.

Antik Yunan Tarihine Giriş

Prof. Donald Kagan‘nın verdiği bu ders, Yunan tarihine giriş niteliğinde olup, Tunç Devri’nden Klasik dönemin sonuna kadar Yunan medeniyetinin politik, entellektüel ve yaratıcı başarıları irdeleniyor.

Avrupa Uygarlığı, 1648-1945

Prof. John Merriman tarafından verilen bu ders, Otuz Yıl Savaşları’nın bitişinden II. Dünya Savaşı’nın sonrasına kadar geçen dönemde modern Avrupa Tarihi’nin genel bir özetini sunmayı amaçlamaktadır.


SOSYOLOJİ & ANTROPOLOJİ:

.

Nüfus Artışının Küresel Sorunları

Prof. Robert Wyman tarafından verilen bu ders, nüfus baskısının insani ve çevresel boyutlarını, demografik tarihi, demografik değişimin ekonomik ve kültürel nedenlerini, çevresel taşıma kapasitesi ve sürdürülebilirlik gibi konuları içermekte.

İktidar: Kişiler-arası, Organizasyonal ve Global Boyutları

Prof. Susan S. Silbey tarafından hazırlanan bu ders baskın ve ikincil durumda olan ilişkilerin doğasını, meşru otorite tiplerini, ve direnç pratiklerini, Antropoloji ve Sosyoloji ile klasik ve günümüz sosyal kuramlarından örnekler kullanarak incelemektedir.

Nüfus Sosyolojisi

Doç. Dr. A Didem Danış tarafından hazırlanan bu dersin amacı sosyolojik bir bakış açısını ön planda tutarak nüfusbilim alanına bir giriş yapmak; bu konudaki temel kuram, olgu ve yaklaşımları incelemektir.


SİYASET BİLİMİ:

.

Siyaset Biliminin Temelleri

Prof. Joshua Cohen‘nin verdiği bu ders kapsamında, günümüz siyaset bilimindeki temel fikirler, teoriler ve metodlar, alanında, etkili olan temel kitaplar ve makaleler vasıtasıyla aktarılıyor. İlk dönemde, öncelikle siyaset teorisi ve uluslararası ilişkilerle ilgili konulara odaklanılırken, ikinci dönemde, öncelikle ABD politikası ve karşılaştırmalı politikaya odaklanılmakta.

%d blogcu bunu beğendi: