Bu söyleşide, benliğimizin tek bir “ben”den mi oluştuğu yoksa parçalı bir benlik yapısına mı sahibiz? konusu sorgulanıyor. Freud’dan Lacan’a uzanan geniş bir perspektifte, edebiyattan da örnekler verilerek, bilinç dışı konusu felsefi açıdan ele alınıyor. İnsan rasyonel bir varlık mı, yoksa irrasyonel bir varoluş mu yaşıyor?… Soru ve cevaplar kısmında, konuya ilişkin diğer felsefecilerin yorumları ve görüşleri tartışılıyor.