Bu derste, Profesör Kagan Pers İmparatorluğu’nun gelişimi ve gücünü ele almıştır. Ayrıca Pers İmparatorluğu’nun ve Yunan dünyasının nasıl Anadolu’daki İonialılar’ı içeren bir takım olaylar sonucu anlaşmazlığa düştüğünü ve karşı karşıya geldiğini ve nasıl bu olayların Pers Savaşları’na çanak tutmuştu, anlatır. Profesör Kagan dersini Atinalılar’ın Persler’i yendiği Marathon Savaşı’nın detaylarıyla bitirir.