Yirminci yüzyılın geleneksel felsefi bakış açılarını reddederek kurulmuş bir felsefe okuludur. Analitik felsefe dışında Analiz, Lingüistik Analiz, Mantıkçı Analiz, Felsefi Analiz, Dil Felsefesi, Cambridge Analiz Okulu ve Oxford Felsefesi gibi adlarla anılır. Analitik felsefe İngilizce konuşan ve Kuzey İskandinav ülkelerindeki yaygın bir felsefi anlayıştır. Kıta felsefesi ise daha çok anadili İngilizce olmayan ülkelerdeki felsefi akımdır.Önde gelen temsilcileri: G.E.Moore, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Rudolf Carnap, L. Stebbing, Gilbert Ryle, A. J. Ayer, J. L. Austin, P. F. Strawson, William Kneale, G. E. M. Anscombe, W. V. Quine gibi isimlerdir.