Tanzimat neydi? Neden her kesim Tanzimat’tan olumsuz bahseder?… İslamcıların dediği gibi; dinin elden gitmesine neden olan laikliğin başlangıcının ilk resmi belgesi miydi, yoksa Kemalistlerin dediği gibi bir çöküşün itirafı mı? Ya da solcuların dediği gibi sömürge olmanın tescillendiği bir tarih miydi?… Cumhuriyet Türkiye’sinin doğumu 1923’den başlatılırken, öncesi hiç yokmuş sayılırken, diğer taraftan da Ankara’daki Genel Kurmay, Danıştay, Sayıştay gibi Cumhuriyetin temel kurumlarının kapısında yazan kuruluş tarihleri hep bu dönemden başlar. Cumhuriyet istese kapılarındaki kuruluş tarihlerine 1923 yazamaz mıydı?… v.b. bunun gibi daha bir çok soru bu söyleşide ele alınıyor.