Aydınlanma hareketleriyle birlikte, laik toplum anlayışı Avrupa’da evrimsel toplum teorilerinin oluşmasına neden oldu. Düşünürler, toplumunda doğa bilimleri gibi mekanik bir yaklaşımla ele alınabileceğine inanmaya başladılar. Bu da sosyoloji biliminin doğuşunu sağladı. Bu bölümde ele alınan düşünürler: Auguste Comte, Harriet Martineau, Herbert Spencer, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Webe, Jane Addams ve W.E.B. Du Bois’dir.