Bu bölümde sıkıntı konusunun kültürlere ve medeniyetlere göre nasıl ele alındığı işleniyor. Toplumların sıkıntı olgusuna bakış açıları, felsefede, dinde ve sanatta sıkıntının ne anlama geldiği örneklerle anlatılıyor.