Modern Felsefe’ye giriş niteliğindeki bu derste modern felsefe nedir ve modern felsefenin başlangıcı özetlenerek ders başlıyor. Modern felsefenin Tanrı buyrukları yerine insan aklını merkeze koyan dünya anlayışını ve hümanizmi, kilisenin baskılarına rağmen nasıl savunduğunun hikayesini dinliyoruz. Fakat bu süreçte modern dönem filozofları bilinç ve ruh konusunu bilimsel yoldan açıklayacak olanaklara sahip olmadıklarından, ismine “Kartezyen” görüş denen, beden ve ruh ikilemini aşamamışlar, bu ikilemi kabul edip, ikillikçi bir anlayış benimsemişlerdir. Felsefi temelleri Descartes’e dayanan Kartezyen görüş dönemin ilerleyen zamanında bazı filozoflarca bilimsel hipotezler ortaya konularak aşılmaya çalışılmış.

Ayrıca bu dönemin felsefesinin siyaset felsefesine yansıması da hümanizme dayanan düşüncelerin gelişmesi şeklinde olmuş. Derste hümanizmin ne olduğu, ne anlama geldiği anlatılmakta ve temsilcisi olan düşünürlerin fikirleri işlenmekte.