Hakikat kavramının felsefe tarihi boyunca nasıl ele alındığı anlatılıyor.