Çağdaş felsefede hakikat kavramına bakış açısı analitik felsefe geleneğinden bir isim olan Hilary Putnam’ın yaklaşımı üzerinden değerlendiriliyor.