Geçmişten Günümüze Düşüncenin Yolculuğu (V)

BU DERSTE ELE ALINAN KONULAR:

Freud ve Lacan’da eksiklik olarak arzu; philia; Spinoza’da insanın özü olarak arzu. – Spinoza’da sevgi ve nefret; gloria; cupiditas. – Melodram kuramı. – Affect’ler ve tutkular. – Tanrı’nın bakış açısı. – Spinoza’nın monizmi. – Bedensel hazlar; hedonizm; tutkular üzerinde hâkimiyet. – Spinoza’da aşırılık; Artaud’nun “organsız beden”i; mazoşizm. – Zorunlu çağrışım ilkesi. – Tanrı sevgisi; karşılıksız sevme. – Bakış açılarının karşılaşması ve Pasolini’nin “mimesis” tezi.