Bu derste, dinler tarihi, İslami bakış açısından objektif biçimde anlatılıyor. Çeşitli dinlerdeki ve İslamdaki Tanrı kavramı ve inanç yaklaşımları çok yönlü olarak işleniyor.