Bu bölümde Sokrates’ten Foucault’ya kadar uzanan bir perspektifte, adalet nedir, suç ve ceza neye göre belirlenir sorgulanıyor. Bu bağlamda “devlet” ve “ideoloji” kavramı masaya yatırılıyor… Devlet şiddeti nasıl meşrulaştırır?… Platon’un neden adalete güveni sarsılmıştı?.. Adalet güçlü olanın hukukuna göre mi uygulanır?… Antik Yunan’da ve Roma hukukunda adalet nasıl sağlanıyordu?…Frankfurt Okulu’nun adalete ve hukuka bakışı neydi, Adorno ve Horkheimer neden karamsardı?… Aristoteles’in ünlü metni Retorik’te belirttiği gibi yasaları değil yasaları yapanları mı düşünmeliyiz? Sözleri değil sözlerin arkasında yatan anlam mı önemli olan?… Louis Althusser “devletin ideolojik aygıtları” derken neyi kastediyordu?… Demokrasi adalet için yeterli mi?.. Walter Benjamin şiddeti nasıl tanımlamış?… En azılı suçlular bile af edilebilir mi?… Dostoyevski “Suç ve Ceza”da ne anlatmaya çalışmıştı?… Felsefe ve edebiyat açısından adalet kavramı tarih boyunca nasıl ele alınmış, bu bölümde çeşitli örnekleriyle tartışılıyor.

BU KONUYLA İLGİLİ TAVSİYE ETTİĞİMİZ DİĞER VİDEOLAR:

Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori

Adorno ve Aydınlanmacılık Eleştirisi

Eleştirel Teori’de Teknoloji Soruşturması

Prof. Steven B.Smith İle Siyaset Felsefesine Giriş