Sigmund Freud bir şarlatan mıydı, yoksa bir dahi mi?… Kimliğimizi sorgulayan adam Freud’un yaşamından çarpıcı kesitler ve teorilerinin nasıl ortaya çıktığının hikayesi… (Konuyla ilgili aşağıdaki diğer videoları da tavsiye ediyoruz)

Freud ve Psikanaliz: Freud Hakkındaki Doğrular ve Yanlışlar

Freud’un Teorileri – I

Freud’dan Lacan’a: Gelişime Psikanalizle Bakmak

Descartes’ın Yanılgısı: Zihin-Beden Ayrımı

Kişilik Gelişim Teorileri: Freud, Erikson, Kohlberg, Vygotsky

Zihnimizde “Ben” Nerede?

Bilinç ve Mantık (Bilinç Çalıştayı 2010)
.