İlkçağ felsefesi dersleri dizimizin bu son bölümünde Aristoteles ve bilim ilişkisi işleniyor. Platon’un mitos merkezli görüşü Aristoteles ile beraber yerini Logos merkezli bir anlayışa bırakıyor.