1. DERS:
Bu derste Profesör Kagan Atina’nın gelişmesini izliyor. Diğer poleis gibi Atina’nın politik ve sosyal karmaşa içine düşmesinin nedeninin hoplit çiftçilerin yükselişi olduğunu öne sürüyor. Bu huzursuzluk ilk kez Kylon coup d’état (darbe girişimi) ve Drako Kanunu ile kendini gösteriyor. Profesör Kagan, bu gelişmeler karşısında, huzursuzluk döneminde barış getirmek üzere, Solon’un Atina’nın tek arkhon’u seçildiğine işaret ediyor. Solon’un ılımlı kanunlar getirdiğine dikkate çekiyor. Dolayısıyla Solon’un kısmen başarılı olması sürpriz olmuyor. Zaman içinde Atina’da Peisistratos tarafından tiranlık kuruluyor. Fakat Profesör Kagan’a göre Peisistratos özel bir tirandır. Solon’un yeni kanunlarını onaylamakla kalmamış Atina’nın gönencini de düşünmüştür.

2. DERS:
Bu derste, Profesör Kagan, ayrıntılı olarak Atina demokrasinin ortaya çıkışını, gelişmesini ve büyüme zorluklarını incelemekte. Peisistratidlerin tiranlığı sırasında, Atinalılar arasında kendi kendini yönetim düşüncesi geliştiğini vurgular ve Cleisthenes bu düşünceler sayesinde Atinalıları daha demokratik bir yönde geliştirdiğini belirtir. Cleisthenes’in bunu aristokratların gücünü kısıtlayıp, kabileleri tekrar düzene sokarak ve meclise daha fazla yetki vererek elde ettiğini söyler. Son olarak Atinalıların büyümekte olan demokrasilerinde ostrakismos’u politik bir araç olarak kullanması ile ilgili birkaç sözü bulunmakta.