Ders – 20: İyi Bir Yaşam: Mutluluk

Psikolojiye Giriş dersinin bu son bölümü, klinik psikoloji alanındaki terapi etkililiği tartışmasıyla açılmaktadır. Terapi gerçekten işe yaramakta mıdır? Profesör Bloom klinik müdahalenin terapi alan insanlar üzerindeki olası etkilerini özetlemektedir.

Profesör Bloom, bu dersi “Pozitif Psikoloji”deki en ilginç araştırma konularından biri olan mutluluk konusu üzerinde yürüttüğü bir tartışma ile bitirmektedir. Bu derste öğrenciler “Bizi ne mutlu eder? İnsanlar ve kültürler arasında mutluluk nasıl çeşitlilik gösterir? Mutluluk neden vardır?” sorularını, bu soruları yanıtlamak üzere psikoloji alanındaki çabaları ve insanların kendilerini en çok neyin mutlu edeceğini tahmin etmede nasıl şaşırtıcı derecede kötü olduklarını öğreneceklerdir.

Okuma ödevi:

  • Csikszentmihalyi, Mihaly. “Flow: The Psychology of Optimal Experience.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 210-222
  • Sapolsky, Robert M. “Why Zebras Don’t Get Ulcers: An Updated Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping.” In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 223-232

Ders Metni: (PDF)
Slaytlar: (PDF)

Ders Ana Sayfasına Geri Dön