Bu videoda, aşağıdaki başlıklar altında, akıl hastalıklarına giriş ve depresyon konusu ele alınmakta.

– Akıl Hastalıklarına Giriş
– Depresyonun Teşhisi
– Depresyon ve Bipolar Bozukluk
– Depresyon’un Biyolojik Temeli
– Bipolar Bozukluğun Risk Faktörleri
– Depresyonun Antidepresanlarla Tedavisi