“Algı ve Sosyal Etkileşim” isimli bu videoda aşağıdaki başlıklardaki sosyal psikoloji konuları yer almaktadır.

– Seyirci Etkisi

– Uydumculuk ve Grup Düşüncesi

– Sosyal Etki

– İzlenim (Algı) Yönetimi ve Dramatürjik Yaklaşım