Ders – 18: İşler Kötüye Gittiğinde Olanlar: Zihinsel Bozukluklar, 1. Kısım

Ders Metni: (PDF)
Slaytlar: (PDF)

Ders Ana Sayfasına Geri Dön

………………………………………………

Bu derste Profesör Susan Nolen-Hoeksema, modern klinik psikolojinin çeşitli akıl hastalıklarını nasıl tanılayıp tedavi ettiğini anlatmaktadır. Bu derste üzerinde durulan konular çift kutuplu bozukluk (bipolar disorder) ve depresyon gibi duygudurum bozuklukları (mood disorders) ve günümüz tanı kriterleri ile tedavi uygulamalarıdır.

Zihin bozuklukları bize aklın nasıl işlediğini ilk elden gösteren bulgular sunmakta. Paul Blooom’un bu dersteki konuğu Prof. Susan Nolen-Hoeksema bize bazı zihin bozukluklarını ve tedavi yollarını anlatıyor. Bu dersten, özellikle, zihin bozuklukları için kullanılan ilaçlar ve terapi ile beyin kimyasının nasıl değiştirilip iyileşme sağlandığını öğreniyoruz. Buda bize, beyindeki fizyolojik yapının, aklımızın ve duygu dünyamızın nesnel zemini olduğunu gösteriyor.

Günümüzde “aklı” anlamak için bakacağımız yerin beynimiz olduğu neredeyse kesinlik kazanmıştır. Özellikle nörobilim alanında son 20 senede yaşan gelişmeler ve bir çok bilimsel kanıt aklın kaynağının doğa üstü dünyalar olamayıp, direk beynimiz olduğunu göstermekte. Bunun en önde gelen kanıtı, zihinsel bozuklukların, beyin fizyolojisindeki değişikliklerden ve bu fizyolojiye etki eden psikolojik faktörlerden kaynaklandığının artık net biçimde anlaşılmasıdır.

Aklın ne olduğu anlamak için bakacağımız yerin artık beynimiz olduğunu biliyoruz fakat halen nasıl oluyor da beynimizdeki sinir ağının akıl denen fenomeni ortaya çıkardığını tam olarak bilinmiyor. Bilim dünyasında giderek artan oranda, nörobilime felsefenin yapacağı katkı ile bunun daha kolay anlaşılabileceği fikri kabul görmeye başladı. Aşağıdaki linklerden bu mekanizmanın nasıl çalıştığı ile ilgili diğer video ve makalelerimize ulaşabilirsiniz:

Beyindeki Duygu Yönetim Sistemi

Felsefeden Bilime (Nöropsikolojiye Giriş)

Bilinci Anlamaya Çalışmak

Beyindeki Ödül Mekanizmaları