Tarihçi Bettany Hughes, Konfüçyüs’ün yaşamını, felsefesini ve din yaklaşımını inceliyor. Bu güne kadar çoğunluğun putperest gibi gördüğü Çin’deki din yaklaşımının, aslında öyle olmadığını gösteriyor. Tarihçi Bettany Hughes, Çin’deki Tanrı anlayışının farklılığını ve tarihsel perspektifte felsefi temellerini ortaya çıkarıyor.