Tarihçi Bettany Hughes antik dünyanın üç büyük düşünürü, Buda, Konfüçyüs ve Sokrates’i ele aldığı serinin bu ilk bölümünde Buda’yı ve Budizm’i felsefe açısından inceliyor… Her şey değişimdir, öz yoktur… Buda’nın 2.500 yıl önce, düşünerek ve meditasyonlar la vardığı sonuç, bu gün çağdaş felsefenin geldiği nokta olması açısından, gerçek Budizm’in bir din mi yoksa bir felsefi öğreti mi olduğu sorusunu tartışmaya açıyor. Tabi halkın bir felsefi yaklaşımı daha sonra din haline getirmesi ayrı bir konu. Ama en azından, ilk baştaki Buda’nın kendi özgün düşüncesini tarihin perspektifi içinde anlamaya çalışmak gerekiyor…