Bu söyleşide, Doc. Dr. Hasan Aydın, Tanrının varlığının veya yokluğunun, felsefi açıdan, akıl yürütülerek kanıtlanabilirliğini sorguluyor.