Doc. Dr. Eylem Canaslan, Hegel’in Spinoza okuması ve Hegel’in Spinoza için olan yorum ve eleştirilerini anlatıyor.