(Avrupa Uygarlığı-6)

Robespierre’in münzevi kişisel hayatı ve ciddi siyasi angajman felsefesi, bazılarınca onun zorluklar içinde geçen çocukluğuna atfedilir. Bir devrimci olarak, onun en önemli görüşlerinden bir tanesi, Devrim’in sadece Fransa’nın ülke dışındaki düşmanları tarafından değil aynı zamanda ülke içindeki karşı devrimciler tarafından da tehdit edildiğiydi. Bu sonraki başlık altında iki ana grup toplanıyordu, kentli merkantalistler ve kırsal köylüler. Dini bağlılığın göreceli gücü, neden Fransa’nın bazı bölgelerinin monarşiyi savunmak için ayaklanırken, diğerlerinin Devrim’i desteklediğini açıklayan ana faktördür.