Prof. Dr. Betül Çotuksöken teknik ve teknolojiyi Heidegger’in bakış açısını merkeze aldığı bir yaklaşımla irdeliyor. …Varoluşunu baştan beri “kendisi”yle “kendisi olmayan” arasındaki ilişkisellik ağında kuran ve sürdüren insan, her zaman tekniğin yaratıcısı olmuştur. Her şeyden önce “beden”ini, “düşünme”sini ve “dil”ini “kaldıraç” olarak kullanan insan, zaman içinde tasarladığı ve yarattığı ürün olarak “teknik”le ve özellikle de bilimsel bilgiyle temellendirdiği “teknoloji”yle “gerçeklik” kavramı üzerinde yeniden düşünmemizi önümüze bir ödev olarak koymakta, başlangıç noktası olarak da artık gerçekliğin “ontolojik” değil, tümüyle “antropontolojik” olduğunu bize somut olarak göstermektedir….

Çotuksöken’in yaklaşımından farklı olarak, günümüzde, yurt dışı felsefe çevrelerinde, tekniğin yaratıcısının insan değil de, insanın yaratıcısının teknik olduğu ve insandan bağımsız olarak fizik yasaları şeklinde, maddenin içinde Logos olarak gömülü olduğu yaklaşımı da yavaş yavaş kabul görmeye başladı. “Nesne Merkezli Ontoloji” ismi verilen bu yaklaşımda; “teknik”, cansız nesneden canlı nesneye ilk etap da “DN”A yoluyla geçerek, daha sonra da kompleks organizmalar da bilinç dediğimiz nihaiyi formatına dönüşmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Bu yaklaşımda materyalizm ve metafizik iç içe geçen, bir birini besleyen bir felsefe olarak görülebilir. Bu yüzdendir ki, Heidegger’in, günümüzde yeniden gündeme gelmesi söz konusu.

TAVSİYE EDİLEN EK VİDEO:
Aşağıdaki linkte, başka bir kanalda yayınlanan, Türkçe alt yazılı “Heidegger Belgeseli” yer almakta. Özellikle videonun sonuna doğru, Heidegger’in teknik ve teknoloji hakkındaki sarsıcı derecedeki, çok çarpıcı görüşlerini kendi ağzından dinleyebilirsiniz. Videonun ilk başları, felsefeye yeni başlayanlar için ağır gelebilir. Bu yüzden aşağıdaki birinci link belgeselin başından başlarken, İkinci link ise videonun sonuna doğru bir yerden başlamakta ve herkesin anlayabileceği bir anlatıma sahip bu bölümü felsefeye yeni başlayanlar rahatlıkla izleyebilir. Çok ufuk açıcı ve çok ilginç bir konuşma!

Belgeseli baştan itibaren izlemek isteyenler için

Sadece konumuzla ilgili olan bölümün başlangıcından itibaren izlemek isteyenler için