“Benlik ve Öteki” isimli bu videoda aşağıdaki başlıklardaki sosyoloji ve psikoloji konuları yer almaktadır.

– Ferdi Ben ve Sosyal Ben (George Herber Mead)

– Ayna Benlik (Charles Cooley)