“Benlik ve Çevre” isimli bu videoda aşağıdaki başlıklardaki sosyoloji ve psikoloji konuları yer almaktadır.

– Benlik Kavramı Nedir?, Öz Kimlik ve Sosyal Kimlik

– Öz Güven, Öz Yeterlilik ve Kontrol Odağı

– Sosyal Etki ve Ayna Nöronlar