Araştırmalar, çoğu kadının sahip olmayı tercih ettiğinden daha fazla çocuk yaptığını göstermektedir. Çalışmalar aynı zamanda kadınlarının çoğunun doğum kontrolünün değişik şekillerini bildiğini ortaya koymuştur. Dünya Bankası’nın bir çalışması, aile planlaması programlarının yükselen yaşam standardı ve kadının statüsünde artışla desteklenmedikçe çok fazla etkili olmadığını göstermiştir.