Doc. Dr. Kurtul Gülenç Aristoteles’in Poietika eserinden yola çıkarak, politik problemlerin çözümünde “trajik yaklaşım mı, yoksa rasyonel yaklaşım mı daha etkin sonuç verir” sorusunu, Antik Yunan Tragedyaları çerçevesinde, günümüzden de örnekler vererek sorguluyor. Tragedyadaki trajik bilincin arkasında ölüm korkusunu aşma arzusunun yattığını belirten Gülenç, ayrıca bunun politik yansımalarını irdeliyor. ” …Tragedya, yurttaşların yargı yetilerini geliştirmenin bir yolu, demokratik polis yaşamının, düşünüm yönünü sorgulamaya ve geliştirmeye yaramakta… Tragedya, insanın kendi kendini sorgulamasını sağlayıp, eleştirel düşünce faaliyetinin önünü açabilir…”