“Benlik ve Sosyal Algı” isimli bu videoda aşağıdaki başlıklardaki sosyal psikoloji konuları anlatılmaktadır.

– Hale Etkisi
– Öncelik Etkisi
– Adil Dünya Hipotezi ve Yükleme Kuramı
– Yakınlık ve Salt Maruz Kalma Etkisi