(Antik Yunan Tarihine Giriş-9,10)

Bu videoda Prof. D. Kagan’ın iki ders işlediği Yunan polisi ve Sparta konusunun tek video altında toplanmış kaydı yer almakta. Derslerin özet bilgilerini aşağıda bulabilirsiniz:

DERS-1 :
Bu derste Prof. D. Kagan Sparta’nın gelişimini ve karakterini inceliyor. Sparta’da polis’in ethos’unun inanılmaz derecede hissedilir olduğuna dikkat çekiyor. Daha sonra bunun nasıl oluştuğunu anlatıyor. Özetle Prof. Kagan, Messenia halkı üzerindeki baskıları nedeniyle çiftlik yaşamı/tarım işlerini yürütmeye zorlanırken, savaş için hazırlık yapan Spartalıların farklı bir askeri kültür oluşturabildiklerini öne sürüyor. Son olarak, Prof. Kagan, Spartalı vatandaşların eğitim ve askeri alıştırmalarını ve Sparta’nın oluşumunu inceliyor.

DERS-2:
Bu derste Profesör Kagan Sparta anayasasının tanımlamasını bitiriyor. Sparta’nın anayasasının karma bir anayasa olduğunu ve Spartalıların komşuları ile yaptıkları anlaşmalar sonucu büyük güç kazandığını anlatıyor. Sparta’dan sonra Profesör Kagan Atina anayasasının gelişmesini inceliyor. Ayrıca iki poleis’in ne kadar değişik olduklarını gösteriyor. Son olarak, Profesör Kagan Atina’da hoplit sınıfının ortaya çıkışını ve Kylon’un Atina tiranı olma çabalarının başarısız kalışını anlatıyor.