Bu derste, Profesör Donald Kagan Yunan polis’indeki tiranlığın yükselişi, çöküşü ve önemini araştırmaktadır. Yunan dünyasında çeşitli tiranlıların, takdir edilmesi gereken hem olumlu, hem olumsuz yönlerinin olduğunu savunuyor. Örneğin, bir yandan, tiranlık, ekonomik, ticari ve sanatsal gelişmeler destekler. Öte yandan, tiranlık mutlak hâkimiyet sürdü ve polis özgürlüğünü sınırlandı. Son olarak, Prof. Kagan, birçok yönden tiranlığın klasik polis gelişiminde gerekli bir adım olduğunu anlatır. Kısacası, tiranlık aracılıyla, aristokrasinin gücü ve etkisi kırılmış ve Hoplit çiftçi öneminin fazla büyük olmuştur.