( DERS NO: 21-22-23 )

Prof. Steven B. Smith’in üç ders olarak verdiği “Demokratik Devlet Yönetimi: Tocqueville, Amerika’da Demokrasi” isimli derslerin tek video altında toplanmış kaydı. Derslerin özetini aşağıda bulabilirsiniz.

DERS-21:
Ondokuzuncu yüzyılın başında Avrupa’da ve Yeni Dünya’da demokrasilerin ortaya çıkmasıyla birlikte siyaset felsefecileri özgürlük ve eşitlik arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirmeye başladılar. Özellikle Tocqueville insan özgürlüğüne tehdit oluşturan yeni sosyal iktidar biçimlerinin yaratıldığını gördü. En meşhur eseri, Amerika’da Demokrasi, hala monarşinin restorasyonu amacına bağlı olan Fransız vatandaşları için yazılmıştı. Tocqueville vatandaşlarını Amerika’da şahit olduğu demokratik sosyal devrimin Fransa’nın geleceği için de geçerli olduğuna ikna etmeyi amaçlamıştır.

Ders Metni, PDF

DERS-22:
Tocqueville’in Amerikan demokrasisi için merkezi olduğunu düşündüğü üç özellik tartışılır: yerel yönetimin önemi, “sivil birlik/dernek” kavramı, ve “dinin ruhu.” Kitap basitçe Amerika’da demokratik tecrübeye bir övgü değildir; Tocqueville demokratik tiranlık potensiyeli konusunda derinden kaygılıdır.

Ders Metni, PDF

DERS-23:
Profesör Smith, Tocqueville’in Amerika’da Demokrasi’si bağlamında demokratik devletin ahlaki ve psikolojik unsurlarını tartışır. Demokratik devletin kurumsal gelişimini, demokratik bireyin niteliklerini, demokratik karakterin psikolojik belirleyicilerini araştırır. Şahsi çıkar ahlakı tartışılır ve şöhret ve şan ahlakına bir antidot olarak anlaşılır. Nihayet, Tocqueville bir siyasi eğitmen olarak sunulur ve demokratik çağda devlet adamının rolüne dair görüşleri tartışılır.

Ders Metni, PDF

Ders Ana Sayfasına Geri Dön

cizgi-1

by-nc-sa-
Bu sayfadaki içerikler “TÜBA Açık Ders Malzemeleri” sisteminden alınmıştır. Bu sayfada yer alan tüm açık ders malzemeleri “Creative Commons” lisansı kapsamında, ticari olmamak koşuluyla kullanıma açıktır. Ayrıntılı kullanım bilgileri için tıklayınız.