Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile düzenlenen “Teknoloji ve Felsefe” isimli seminer dizisi kapsamında konuşan Doç. Dr. Güncel Önkal, “Özne 3.0” ismini verdiği günümüz insanın özeliklerini, kendinden önce tarih sahnesine çıkmış “Özne.2.0” ve “Özne 1.0” versiyonlarıyla karşılaştırarak, felsefi açıdan inceliyor. Güncel Önkal ayrıca söyleşi sırasında, yapay zeka Siri ile kısa bir konuşma yaparak, dinleyicilerle deneyimini paylaşıyor.

“…Teknolojinin doğallaştırılması insanın türsel özelliklerinin yanı sıra düşünsel kavrayış, anlama ve eyleme biçimlerinde de değişikliklere yol açmıştır. “Post-truth” olarak adlandırılan dönemde biz öznelere yüklenen yeni epistemolojik, ontolojik ve etik unsurları kavramaya çalışacağız. Özne 3.0, “makine” karşısındaki yeni ontolojik konumlandırmasına bağlı olarak sosyolojik, ekonomik ve politik düzlemde de yeni tutumlara, ifade biçimlerine, beklenti ve anlamlandırma faaliyetlerine girişmektedir…”

Bizce bu söyleşideki en önemli yerlerden biri, dinleyicilerin, bu kadar toplumsal sorunlar yaşanırken, böylesi bir konuyu ele almanın felsefenin ciddiyetine uygun olup olmadığını sorguladıkları kısım. Güncel Önaklı’ın verdiği dürüst cevaplar ve yaşadığı deneyimleri paylaşması çok ufuk açıcı. Aslında bir bakıma şimdi yaşanan toplumsal sorunların kaynağında da, zamanında teknolojinin önemini ve dönüştürücü etkisini doğru kavrayamadığımızın yattığı anlaşılıyor. Günümüzde ise Özne 3.0 dediğimiz insan tipi aslında bir ara model ve Özne 4.0’a geçiş versiyonu.

Çok değil, 25-30 sene içinde Özne 4.0’a geçmeye başlayan ülkelerle birlikte, artık tarihte hiç görülmediği biçimde, toplumsal sınıflaşmanın ortaya çıkması kaçınılmaz gözüküyor. Ve eski versiyon ile yeni versiyon özne arasındaki makasın tahmin edilemeyecek boyutta açılmasıyla karşı karşıya kalınabilir. Bir anda, 19. yüzyıldakine benzer sert sınıfsal tabakalaşmaya benzer bir yapı geri gelebilir. Bu büyük sorun karşısında artık toplumsal ayrışmaları, çatışmaları bir an evvel bir kenara bırakıp, teknolojiye ve bilime bir an önce ağırlık verilmesi, ve eğitimin kalitesinin arttırılması için toplumsal mutabakat sağlanması hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiş vaziyette.

SÖYLEŞİDE BAHSİ GEÇEN FİLM VE DİZİLER:

Her (Aşk)
http://www.beyazperde.com/filmler/film-206799/

Ex Machina
http://www.beyazperde.com/filmler/film-219931/

Suretler
http://www.beyazperde.com/filmler/film-127136/

Westworld (Dizi)
http://www.imdb.com/title/tt0475784/

Black Miror (Dizi)
http://www.imdb.com/title/tt2085059/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt0985023/?ref_=nv_sr_2