Doc. Dr. Levent Ünsaldı sosyoloji biliminin uygulanışındaki yöntemsel farkları ve diğer disiplinlerle ilişkisini anlatıyor. Doğru bir sosyolojik bakış açısı nasıl olur, ne kazandırır, Pierre Bourdieu, Emile Durkheim, Max Weber gibi sosyolojinin önde gelen isimlerinin kuramları ışığında dinleyicilerle tartışıyor. Ayrıca akademik ortamla ilgili sorunlar irdeleniyor… Hayata ve tarihe niçin sosyoloji penceresinden bakmalıyız, yöntemlerimiz ne olmalı?…