Doc. Dr. Levent Ünsaldı sosyolojide kavramsallaştırma metotlarını, Türkiye özelindeki bazı insan tipleri üzerinden anlatıyor. Pierre Bourdieu, Emile Durkheim, Max Weber gibi sosyolojinin önde gelen isimlerinin kuramları ile yerel vakaları ne kadar anlayabiliriz, tartışıyor. Sosyolojik bakış açısıyla, yerelden evrensele, toplum ve birey olmayı sorguluyor. … Kayıt yer yer çok gürültülü fakat felsefe ve sosyal bilimlerle ilgilenenlerin toplumu gerçekçi biçimde analiz etmesine yardımcı olabilecek, eşine az rastlanır bir kaynak. Dinlemek için biraz azmetmek gerekiyor ama söyleşiden edinilen bilgiler çok ufuk açıcı, bu sıkıntıya değer nitelikte 🙂