(Antik Yunan Tarihine Giriş-6,7)

Prof. Donald Kagan “Antik Yunan Tarihine Giriş” dersinin 6. ve 7. derslerinden oluşan “Yunan Rönesansı: Kolonizasyon ve Tiranlık” isimli konuyu anlatıyor.

DERS-1:
Bu derste, Profesör Donald Kagan Yunanlıar arasında yeni bir savaş tarzı, hoplit phalanks’ların ortaya çıkması tartışmaktadır. Hoplite askerini görkemli dövüşünü ve mücadele yöntemi tartıştıktan sonra, bu mücadele tarzının polis hayatında erkenden geldiğini savunuyor. Buna ek olarak, phalanks’ın savaş alanında neredeyse yenilmez olduğunu vurgular. Ders bitiminde, Yunan dünyasında hoplit savaşı hakkında öğrencilerin çeşitli sorulara cevaplar.

DERS-2:
Bu derste, Profesör Donald Kagan, Yunan kolonileri yükselişini araştırıyor. Birkaç diğer önemli nedenlerin olmamasına rağmen, yeni kolonilerin yükselişi öncelikle yeni tarım arazilerine duyulan ihtiyaçtan kaynaklandığını savunur. Yunanlılar nerede koloni kurduklarını gösterip, yeni bir koloni kurma sürecinin muhtemelen bir polis dinamikleri içinde yer aldığını açıklar. Sonunda, bu kolonize dürtü birkaç önemli getirilerini gözler önüne serer.