Neden bir tablonun aslını sahtesinden daha üstün tutarız? Psikolog Paul Bloom insanların özcü olduğunu iddia ediyor. Bu da demektir ki bir nesnenin tarihi ile ilgili inançlarımız o nesneyi algılayışımızı etkiler. Bunu sebebi basit bir yanılsama değil, bu tutumumuzun zevk ve acının derin bir niteliği olmasıdır.