( DERS NO: 18-19-20 )

Prof. Steven B. Smith’in üç ders olarak verdiği “Demokrasi ve Katılım: Rousseau, Eşitsizlik üzerine Söylev” isimli derslerin tek video altında toplanmış kaydı.

DERS -18:
Bu ders Rousseau’nun hayatı ve eserlerinin yanı sıra XIV. Louis’nin ölümünden sonra Fransa’dakı tarihsel ve siyasal olaylara bir giriş niteliğindendir. Çeşitli tür ve disiplinlerde yazan Rousseau Aydınlanma olarak bilinen siyasal ve entelektüel hareketin semeresini vermesine katkıda bulunmuştur. En önemli eserlerinden birisi eşitsizliğin izini sürdüğü ve zamanın ve tarihin insanlar üzerindeki etkisini tartıştığı İkinci Söylev (Eşitsizlik Üzerine Söylev)dir. Mükemmelleştirilebilirlik, acıma, duyarlılık, ve iyilik gibi nitelikleri tartışarak bunların hangilerinin bizim orijinal doğamızın parçaları olduğunu değerlendirir.

Ders Metni, PDF

DERS-19:
İkinci Söylev’deki eşitsizliğin kaynakları tartışması devam eder. Bu ders gurur, kibir, kendini beğenmişlik gibi psikolojik özelliklerle ilişkili bir eğilim veya yeti olan amour-propre üzerinde odaklanır. Daha sonra Sosyal Sözleşme bir kimsenin kendi özgürlüğünü koruma arzusunun başkalarının kendilerininkini koruma ve savunma arzusu ile nasıl çatıştığı vurgusuyla tartışılır. Genel irade Rousseau’nun bireysel özgürlüğü koruma problemine cevabı olarak sunulur.

Ders Metni, PDF

DERS-20:
“Genel irade” kavramı Rousseau’nun siyaset bilimine en büyük katkısı olarak kabul edilir. Genel irade medeniyetin en ağır sorunlarına, yani, eşitsizlik, amour-propre ve genel huzursuzluk sorunlarına cevap olarak sunulur. Sosyal sözleşme genel iradenin temelidir ve doğal özgürlük problemine cevaptır; çünkü, doğa kimin yöneteceği konusunda kendi başına bir rehber sunmaz. Ders Rousseau’nun mirası ve ondokuzuncu yüzyılda sonraki yazarlar ve filozoflar üzerindeki etkisinin tartışılması ile sona erer.

Ders Metni, PDF

Ders Ana Sayfasına Geri Dön

cizgi-1

by-nc-sa-
Bu sayfadaki içerikler “TÜBA Açık Ders Malzemeleri” sisteminden alınmıştır. Bu sayfada yer alan tüm açık ders malzemeleri “Creative Commons” lisansı kapsamında, ticari olmamak koşuluyla kullanıma açıktır. Ayrıntılı kullanım bilgileri için tıklayınız.