Duygunun biyolojik alt yapısı ve sistemin işleyişi