Bu söyleşide Antik Yunan’da felsefenin ortaya çıkışı ve varlık kavramıyla ilişkisi anlatılıyor. Ayrıca Platon’u doğru anlayıp anlamadığımız sorgulanıyor.