( DERS NO: 15-16-17 )

Prof. Steven B. Smith’in üç ders olarak verdiği “Anayasal Yönetim: Locke, İkinci Deneme” isimli derslerin tek video altında toplanmış kaydı.

DERS-15:
John Locke, Thomas Jefferson üzerinde öylesine büyük etkide bulunmuştur ki, Birleşik Devletler’in onursal kurucu babası olarak düşünülebilir. İnsanların doğal eşitliğini, hayat, özgürlük ve mülkiyet doğal haklarına sahip olduklarını savunmuş ve meşru hükümeti daha sonra Thomas Jeffferson’un Bağımsızlık Bildirgesi’nde kullanacağı terimlerle tanımlamıştır. Locke’un hayatı ve eserleri tartışılır. Ders Locke’un daha önce Makyavel ve Hobbes tarafından geliştirilen fikirleri nasıl daha liberal anayasal devlet teorisine dönüştürdüğünü gösterir.

Ders Metni, PDF

DERS-16:
Locke, İkinci Deneme’nin açılış bölümlerinde, özel olarak İncil’e ait olan, insanların başlangıcına ilişkin hikayeyi yeniden yazar. Kendilerini karar verici bir otoritenin olmadığı bir doğa durumunda bulan insanların emekleriyle elde ettikleri mülkü nasıl sahiplendiklerini anlatır. Ders doğal hukuk, rızaya dayalı yönetim ve Locke’un, siyaset teorisine en önemli katkısı olarak kabul edilebilecek Rıza Doktrinini tartışarak devam eder.

Ders Metni, PDF

DERS-17:
Bu derste, Locke’un İkinci Deneme’si bağlamında iki önemli konu tartışılır. İlk olarak, Locke’un anayasal devlet teorisi bağlamında devletin yasama organı karşısında yürütmenin rolü tartışması vardır. İkinci olarak, Locke’un siyasal teorisi Amerikan rejimi ve çağdaş Amerikan siyaset felsefesi ile ilişkilendirilir. Ders, John Rawls’un kitabı Bir “Adalet Teorisi” ve onun genel teorisinin Locke siyasi fikirleriyle olan ilişkisinin tartışılmasıyla sona erer.

Ders Metni, PDF

Ders Ana Sayfasına Geri Dön

cizgi-1

by-nc-sa-
Bu sayfadaki içerikler “TÜBA Açık Ders Malzemeleri” sisteminden alınmıştır. Bu sayfada yer alan tüm açık ders malzemeleri “Creative Commons” lisansı kapsamında, ticari olmamak koşuluyla kullanıma açıktır. Ayrıntılı kullanım bilgileri için tıklayınız.