Avrupa Uygarlığı-3

Profesör John Merriman “Avrupa Uygarlığı” ders kapsamında “Hollanda ve İngiltere’nin İstisnai Durumu” isimli konuyu anlatıyor. Büyük Britanya ve Hollanda’nın mutlakiyetçi yönetimi benimsemek konusunda neden on yedinci yüzyılın diğer büyük Avrupa devletlerini takip etmediklerini açıklamak için birkaç sebep sayılabilir. Bunlar arasında en önemlileri, merkezi otoriteden bağımsızlığını korumak konusunda çıkarı olan nispeten büyük bir orta sınıfın varlığı ve sırasıyla İngiliz İç Savaşı’na ve İspanya’dan bağımsızlığın elde edilmesine uzanan ulusal direniş gelenekleridir. Mutlakiyetçilik karşıtlığı her iki ülkede de ulusal kimlik duygusunun bir parçasıydı ve yaygın Katolik-karşıtlığıyla ilintiliydi. Resmen Protestan olan Hollandalılar, özellikle XIV. Louis’nin ve Büyük Frederick’in saltanatlarıyla özdeşleşmiş olan savaşçı siyasetten ve savurganlıklan fazlasıyla kopuk bir ademi merkeziyetçi ticari faaliyet kültürüne sahipti.