Antik Yunan Tarihine Giriş-4,5

DERS-1:
Bu derste, Profesör Donald Kagan, Yunan kahraman kanunu ahlakının bir şemasını sunmaktadır. Bu toplumda arete (erkeksi erdemin) ve onurun son derece önemli ve hatta Akhileus örneğinde olduğu gibi ölmeye değer olduğunu gösterir. Buna ek olarak, Profesör Kagan bu toplumun polis’in yükselişi olgusunun nasıl yaratıldığını belirtir. Tartışma, Yunan tarihinde polis önemi üzerinde güçlü bir vurgu ile sona erer.

DERS-2:
Bu derste, Profesör Donald Kagan, Karanlık Çağda polis’in ortaya çıkışı öyküsünü anlatır. Şair Hesiodos’un döneminde, zaten bir polis’in var olduğunu gösterir. Yunan dünyasında polis’in önemini betimler ve polis sadece bir yerleşim yerinden çok daha fazla olduğunu açıklar. Adalet, hukuk, toplum ve Yunanlılar birlikte tutan bir dizi kültürel değerler olduğu bir yerdir. Son olarak, Prof. Kagan, Victor David Hanson örneğini izleyerek polis’in yeni bir adamın ortaya çıkması için var olduğunu vurgular: hoplit çiftçi