Oyun Teorisine “Tutuklu (Mahkum) İkilemi” “veya “Nash Dengesi” de denmektedir. İlk olarak ünlü matematikçi John Forbes Nash tarafından geliştirilen teori insan davranışlarının matematiksel bir formülü olabilir mi sorusu üzerinden hareketle ortaya çıkmıştır. İlk başlarda iktisat alanında kullanılmış ve daha sonra yaşamı ve evrimi açıklamak içinde kullanılabileceği anlaşılmıştır. Yaşamın kazanma ve rekabet üzerine kurulu evrimsel bir süreç olduğu ve canlıların bu yaşam oyununu kazanma stratejileri geliştiren organizmalar olarak geliştiği göz önüne alındığında, hayvanların ve insanın sosyal davranışlarına Oyun Teorisi’i gözüyle bakılabilir. Teori bu haliyle aslında matematiksel bir teoriden daha çok felsefe ve mantık alanına giren bir yaklaşım gibi duruyor.